menu

Miejsce obrad

Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP
ul. Przybyszewskiego 37a, 60-356 Poznań
sala C

foto CKD
aktualizacja: 2021-01-23